Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Tvrtka Vina Matošević d.o.o., Krunčići 2, Krunčići, 52448 Sveti Lovreč, Hrvatska, OIB: 07522744600 (u daljnjem tekstu: Vina Matošević), sukladno odredbama čl. 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) te odredbama čl. 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) obavještava sve korisnike na obradu osobnih podataka i donosi

Izjavu o privatnosti

Vrijedi od svibnja 2018. (verzija 1.0)

Ova se Izjava o privatnosti odnosi na Vina Matošević i sve njegove internetske stranice i druge aplikacije. Ova Izjava o privatnosti opisuje kako Vina Matošević prikuplja i koristi informacije koje mogu uključivati osobne podatke koje koristi na našim internetskim stranicama i koje uključuju, ali nisu ograničene samo na: www.matosevic.com i/ili bilo koje druge internetske stranice ili aplikacije dostupne preko interneta koje se nalaze u poddomeni domene matosevic.com korištenjem mrežnog preglednika, prijenosa podataka ili komunikacije e–poštom s domene ili na domenu matosevic.com. Također opisuje dostupne izbore u vezi s korištenjem osobnih podataka korisnika i načinom na koji može korisnik pristupiti i ažurirati te podatke.

Ova Izjava o privatnosti objavljena je na stranici www.matosevic.com i primjenjuje se na sve korisnike usluga Vina Matošević u pogledu privatnosti, posebice u pogledu Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Korištenjem ovih internetskih stranica suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi, te pohranom i pristupom kolačićima na vašem uređaju.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Kako bi održala funkcionalnost internetskih stranica i omogućila usluge koje korisnici traže, Vina Matošević na ovom web-mjestu može prikupljati i upotrebljavati osobne podatke korisnika. Putem internetskih stranica www.matosevic.com moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime, adresa e-pošte, kućna ili poslovna adresa, telefonski broj…

Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.

Vina Matošević prikuplja podatke o vašem računalu. Ovi podaci mogu uključivati vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese web stranica.

Vina Matošević prikuplja podatke o klijentu i izvan ovog web-mjesta, na temelju obrazaca upitnika uz suglasnost klijenta i u svrhe navedene u tim obrascima.

Prikupljene podatke, kao i podatke koji su dobiveni na osnovi pružanja usluga klijentima i u obavljanju poslova s pojedinačnim klijentom, Vina Matošević obrađuje u svrhu u koju su isti dani, odnosno u svrhu korištenja web stranica i pružanja željenih usluga te kako bi pružila informacije o proizvodima ili uslugama koje možete koristiti. Vina Matošević može koristiti navedene podatke kako bi korisniku pružila učinkovitiju korisničku uslugu, olakšala korištenje web stranica uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu web stranica osobnim sklonostima i interesima.

Vina Matošević ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, Vina Matošević može dijeliti anonimizirane podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe: izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore, organizaciju dostave ili slične potrebe. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada osobnih podataka.

Ovime Vina Matošević ujedno informira korisnika da ima pravo na pristup svim danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak, pravo naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe pružanja informacija o proizvodima ili uslugama.

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo uključuju:

Ime, prezime, e–adresu, telefonski broj i kućnu adresu, osobni identifikacijski broj.

Broj bankovnog računa može se prikupiti u svrhu prenošenja novca prilikom plaćanja primatelja pouzećem.

Informacije o poslodavcu mogu se prikupljati na dobrovoljnoj osnovi ako korisnik odabere isporuku pošiljke na radno mjesto. Videosnimke se mogu prikupljati u bilo kojem od naših prostora. Videosnimke se prikupljaju ponajprije za otkrivanje kvalitete, sigurnosti i prijevare. Na video snimci može biti registarska oznaka vašeg vozila.

Podatci o kreditnoj kartici (vrsta kartice, broj kreditne kartice, ime na kartici, datum isteka i sigurnosni kod) ako se za određenu uslugu nudi plaćanje kreditnom karticom u skladu s pravilima o kreditnoj kartici i obrađivačima kreditnih kartica.

Korisnik može uvijek odabrati koje osobne podatke (ako postoje) želi pružiti. Međutim, ako korisnik odluči ne pružiti određene pojedinosti, to može utjecati na neke od transakcija s Vina Matošević.

Podatci koje prikupljamo automatski

Prilikom korištenja naše internetske stranice, također prikupljamo informacije automatski, od kojih neke mogu biti osobni podatci. To uključuje podatke kao što su postavke jezika, IP adresu, lokaciju, postavke uređaja, operativni sustav uređaja, informacije o prijavi, vrijeme korištenja, zatraženi URL, izvješće o statusu, korisnički agent (informacije o verziji preglednika), operativni sustav, povijest pregledavanja, korisnički IP vanjskih usluga poput društvenih mreža (ako korisnik na to pristajete i to izričito dopusti) i vrstu pregledanih podataka. Također možemo prikupljati podatke automatski preko kolačića.

Zadržavanje podataka

Zadržat ćemo podatke korisnika, koji mogu uključivati i osobne podatke, ako smatramo potrebnim kako bismo pružili uslugu, djelovali u skladu s primjenjivim zakonima, rješavali sporove s bilo kojom strankom i kako bismo osigurali redovito poslovanje te otkrili i spriječili prijevare ili druge nelegalne radnje.

Svi osobni podatci koje zadržavamo bit će obrađeni u skladu s ovom Izjavom o privatnosti. Ako korisnik ima pitanja o specifičnom razdoblju zadržavanja određenih vrsta osobnih podataka koje obrađujemo, može nas kontaktirati na office@matosevic.com.

Dostavni podatci iz našeg osnovnog logističkog računalnog sustava arhiviraju se (što znači da se vaši osobni podatci brišu iz sustava) automatski nakon razdoblja od 18 mjeseci računajući od mjeseca nakon što je pružena usluga.

Videosnimke automatski se brišu u roku od 60 dana računajući od dana njihova prikupljanja.

Čuvamo sve e–poruke trajno ili najmanje 11 godina jer mogu sadržavati informacije vezane uz pružanje usluga koje bi mogle biti važne za porez i moraju biti predočene poreznim tijelima u Republici Hrvatskoj. E–pošta je službeni oblik komunikacije i svaki zahtjev za ispravkom, brisanjem ili izmjenom podataka u e–porukama koji bi mogao uzrokovati nepobitne porezne rizike bit će automatski odbijen.

Sigurnost osobnih podataka

Internetska stranica www.matosevic.com štiti osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Sve naše poslovne i internetske aplikacije i partneri primjenjuju razumne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući i osobne podatke. Za zaštitu i čuvanje informacija te osobnih podataka koristimo odgovarajuće poslovne sustave i postupke. Također koristimo sigurnosne postupke te tehnička i fizička ograničenja pristupa i korištenja osobnih podataka na našim serverima. Pristup osobnim podatcima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.

Primjena kolačića

Na internetskim stranicama www.matosevic.com primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Više informacija o kolačićima možete saznati ovdje.

Uvjeti i izmjene

Uvjeti ove Izjave o zaštiti privatnosti uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja Izjave, osim kolačića trećih strana. Vina Matošević zadržava pravo izmjene ove Izjave i pravila o kolačićima u bilo kojem trenutku kako bi prenijela nove važne informacije te kako bi korisnik bio informiran o načinima na koje Vina Matošević na svojim internetskim stranicama štiti podatke. Sve izmjene ove Izjave o zaštiti privatnosti biti će dostupne na ovom mjestu.

Mogućnosti i prava korisnika

Vina Matošević omogućuje korisniku kontrolu nad načinom na koji koristimo osobne podatke. To može učiniti na sljedeće načine:

  • korisnik možete od nas zatražiti kopiju osobnih podataka koje čuvamo
  • korisnik nas može obavijestiti o promjenama osobnih podataka ili od nas zatražiti da ispravimo osobne podatke koje čuvamo
  • u određenim situacijama korisnik od nas može zatražiti da izbrišemo ili blokiramo ili ograničimo obradu osobnih podataka koje čuvamo ili uputiti pritužbu na način na koji koristimo osobne podatke
  • u određenim situacijama korisnik može od nas zatražiti da osobne podatke pošaljemo trećoj strani.

U slučaju kada upotrebljavamo osobne podatke na temelju privole, korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući tu privolu u skladu s primjenjivim zakonom. Nadalje, u slučaju da obrađujemo osobne podatke na temelju zakonitog ili javnog interesa, korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti pritužbu na korištenje osobnih podataka u skladu s primjenjivim zakonom.

Pitanja ili pritužbe

Ukoliko korisnik ima pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom osobnih podataka ili želi ostvariti neka od prava koja ima u skladu s ovom Izjavom, može nas kontaktirati na office@matosevic.com. U slučaju pitanja ili pritužbi također može kontaktirati lokalno tijelo zaduženo za zaštitu podatka.