NAŠI Vinogradi.

Ravno do korjena! U potrazi za najboljim grožđem, “ukorijenili” smo se na dvije istarske lokacije – prva je na obroncima Buja i Krasice u sjeverozapadnoj Istri, a druga na Grimaldi, nekoliko kilkometara sjeverno od Pazina u općini Cerovlje.

Buje/Krasica

Vinogradi bujštine od prvih su dana “baza” naših malvazija. Lokaliteti Kaštanjari i Vrh u zreloj su dobi, posađeni krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća i daju jasan karakter, kompleksnost i slojevitost.

Brežuljkaste i prozračne pozicije (140-230 m nadmorske visine) okrenute se prema jutarnjem suncu, a naglašeno vapnenasti sastav tla na nekim je mjestima gotovo bijele boje, što vinu naglašava teksturu.

Pozicije vinograda nekoliko su kilometara udaljene od mora, a za jasnih se dana pruža pogled do Alpa i Venecije.

Grimalda

Grimalda, vinograd Brdo, smjestio se u produžetku doline rijeke Mirne i jezera Butonige, putem kojim blagi morski zrak dopire do samog srca Istre. Vinograd se nalazi na 250-300 m nadmorske visine, na razigranom flišnom reljefu, zaštićen vrhom Grimalde sa sjevera. Vinograd je okrenut prema jugu, sa terasama koje prate konfiguraciju brda, nagiba do 35%, sa po dva reda loza po terasi. Sađen je od 2003. na ovamo, a sortiment je sačinjen od malvazije, sauvignona i chardonnaya kod bijelih, te merlota i terana kod crnih, uz malo syraha i caberneta.

Koncept Grimalde je uzgojiti grožđe za dvije glavne etikete Grimalda Bijelo i Grimalda crno, sa naglašenim jedinstvenim karakterom teritorija, mikrolokacije. Preciznim vinogradarenjem i čistim organskim pristupom nastojimo doći do posebnog okusa grožđa i vina, na način kako to rade najbolji.